MP Arkitekter afslører dit energispild med ”Termografi”

> Se kampagnepriser - klik her <         

     

Med nyt certificeret termografiudstyr afslører MP Arkitekter energisyndere i din ejendom. Energiforbedringer i din ejendom kan aflæses direkte på varmeregningen og medfører også en mindre Co2 udledning samt et bedre energimærke for din bygning.

Termografi har sin berettigelse både i nyopførte ejendomme og i den ældre bestående bygningsmasse, privat som erhverv. Fælles for begge grupper er minimering af varmeforbrug og utætheder.

 

I forbindelse med de øvrige arkitektopgaver i firmaet får vi ofte spørgsmålet fra vores kunder: ”Hvor skal vi sætte ind med energibesparelser i vores hus? Hvor får vi mest for ud af vores investering?” Her er det vigtigt at pointere, at alle huse er forskellige og kan have forskellige problematikker at tage højde for, så der er ikke noget standardsvar herpå.

 

Hvad er termografi?

Termografi er en varmeteknisk undersøgelse af en bygning, som viser, hvor der slipper varme ud eller kulde ind. Undersøgelsen foregår ved, at man tager et billede af bygningen med et særligt kamera, som er yderst temperaturfølsomt. Kameraet registrerer infrarød stråling. Derefter kan man på kameraets billede se temperaturforskelle helt ned til 0,05 °C gengivet ved forskellige farver. Hele bygningen gennemfotograferes, og termograføren konkluderer efterfølgende på de foretagende optagelser og udfører en rapport.

Her er det yderst vigtigt, at det er en uddannet termografør med byggeteknisk viden, der vurderer optagelserne. For hvad der registreres evt. som en kuldebro med manglende isolering kan vise sig at have en konsekvens med kondens (fugt) på overfladen, som i visse tilfælde kan medføre skimmelsvamp og indeklimaproblemer.

 

Hvad kan termografi bruges til?

Hvis du får udført en termografisk undersøgelse af din ejendom, vil det være muligt at afdække: 

  • Kuldebroer (en bygningsdel med gennemgang af kulde udefra).
  • Dårlig eller manglende isolering.
  • Utætheder ved vinduer, dampspærre og installationer. Medfører ofte trækgener, evt. fugt i konstruktionen, øget energiforbrug, da temperaturen naturligt hæves for at opretholde komforten.
  • Kontrol af overflader for fugt, der kan foranledige problemer med skimmelsvamp.
  • Kontrol af skjulte utætheder i varmesystemet, som kan medføre problemer med råd og svamp.
  • Kontrol af gulvvarmeslanger for placering og evt. lækage.
  • Om elinstallationer er udført korrekt, så de ikke overophedes og medfører brand.

Derudover kan termografi også anvendes til kontrol af en entreprenørs udførte arbejde.

Ligeledes kan det naturligvis også anvendes af entreprenøren som dokumentation i dennes kvalitetssikring af det udførte arbejde.

 

For yderligere information og priser, kontakt os da venligst

T - 20 92 48 78 Mail: mlp@mparkitekter.dk