Udvalgte referencer

> se CV som pdf-fil - klik her

 • ØRSTEDSPAVILLONEN - KULTURHUS I RUDKØBING
  Total renovering af eksisterende historisk kulturhus i Rudkøbing ved om- og tilbygning. Opførelse af ny ankomstfoyer i tre etager, indeholdende fordelingstrapper og balkoner. Om- og tilbygning af i alt ca. 1.650 m2.  Detailprojektering udført som underrådgiver for Ramvad Arkitekter.
 • LIVSRUM HERNING, NYT KRÆFTRÅDGIVNINGSCENTER - KRÆFTENSBEKÆMPELSE & REALDANIA (CLAUS PRYDS ARKITEKTER)
  Transformering af eksisterende villa til nyt kræftrådgivningscenter, udført ved total om- og tilbygning af i alt ca. 450 m2. Detailprojektering udført som underrådgiver for Claus Pryds arkitekter.   www.clauspryds.dk 
 • ALTIA DENMARK A/S, SVENDBORG PLANT 
  Ombygning og indretning af nyt laboratorium ca. 235 m2, indretning af ny personalekantine med udleveringskøkken 230 m2, nye bade- og omklædningsfaciliteter med ny 1. sals bygning ca. 420 m2, administrationsbygning renovering og ombygning af ca. 810 m2.Skitsering, planlægning & detailprojektering.Tilbygning af ny højlagerbygning ca. 3.425 m2.
  Skitsering & planlægning.
 • SOYA CONCEPT A/S
  Ombygning af nyt firmadomicil i Sønderborg.
  Planlægning og projektering.
 • Ny udsigtsvilla på Tåsinge.
  Ny udsigtsvilla i Tåsinge med udsigt ud over Svendborgsund.
  Planlægning og projerktering. Konsulentarbejde
 • Totalombygning af sommerhus.
  Total om- og tilbygning af sommerhus ved Faaborg fjord.
  Planlægning og projektering.
 • Lodam Electronics A/S
  Ombygning og indretning af udviklingsafdeling i eksisterende firmaadomicil.
  Skitsering, planlægning og projektering.
 • Ny familievilla i Ollerup 
  Ny villa i Ollerup.
  Planlægning og projektering. Konsulentarbejde
 • Om- og tilbygning af libhaverejendom.
  Om- & tilbygning af lystejendom + ny driftsbygning i Lindelse.
  Skitsering, planlægning og projektering.
 • Domicilbyggeri i Kolding.
  Tilbygning til domicilbyggeri i Kolding udført som en rund glasbygning i
  2 etager med en diameter på 90 meter.
  Konsulentarbejde - Planlægning og detailprojektering.
 • Om- og tilbygning af familievilla i Skt. Klemens i Odense. 
  Om- & tilbygning af villa i Odense.
  Skitsering, planlægning og projektering.
 • EJM Estate ApS 
  Ny administartionsbygning ved Sønderborg Havn, 1200 m2.
  Planlægning, projektering, projekteringsledelse og byggeledelse med fagtilsyn.
 • Ejendomsselskabet Elholm, Sønderborg ApS
  Om- og tilbygning af administrationsbygning.
  Planlægning, projektering, projekteringsledelse samt byggeledelse og fagtilsyn.
 • Udsigtsvilla i Svendborg. 
  Ny udsigtsvilla i Svendborg.
  Skitsering, planlægning og projektering. (Endnu ikke opført)
 • Nyt enfamiliehus i ny udstykning på Tåsinge.
  Nyt enfamiliehus i Svendborg.
  Skitsering og projektering.
 • Facaderenovering, om- og tilbygning af strøgejendom i Sønderborg.
  Om- og tilbygning af strøgejendom i Sønderborg indeholdende
  butik i strøgniveau og lejligheder på henholdsvis 1. og 2. Sal.
  Skitsering, projektering og projekteringsledelse.

NEDENSTÅENDE REFERANCER 
ER UDFØRT SOM ANSAT.

 • Ærøskøbing Kommune
  Ærøskøbing Plejecenter, Total ombygning samt tilbygning til/af eksisterende plejecenter. Planlægning, projektering & projekteringsledelse.
 • Det Ærøske Boligselskab
  16 Ungdomsboliger i Marstal. Opføres som etagebyggeri med lejligheder og fælles atrium med ophold. Planlægning, projektering & projekteringsledelse.
 • Gråsten Salater A/S
  Om- & tilbygning af eksisterende administration med indretning af personale- & kantine faciliteter. Projektledelse, planlægning, projektering & projekteringsledelse.
 • Svendborg Kommune & Hotel Ærø I/S
  Forskerpark Svendborg, Opførelse af ny forskerpark på Gasværksgrunden på Svendborg Havn. 3200 m2 Domicil byggeri med indretning af 4 etagers rund gasbeholder til kontorlokaler. Planlægning & projektering.
 • Ny strandvilla ved Greve strand.
  Strandvilla v.Greve strand. Opføres som 2 saddeltagshuse med en mellembygning opdelt med forældre- & børnebygning. Projektledelse, planlægning & projektering.
 • Ole Foged Jensen - Udsigtsvilla ved Ollerup Sø.
  Villa opføres ned til Ollerup Sø. Villaen er disponeret med et krumt hovedhus mod søen, hvor der på bagsiden udspringer 2 bygninger med henholdsvis børnefløj samt en garagefløj. Projektledelse, planlægning & projektering.
 • Svendborg Kommune & Hotel Ærø I/S
  Forskerpark Svendborg, Opførelse af ny forskerpark på Gasværksgrunden på Svendborg Havn. 3200 m2 Domicil byggeri med indretning af 4 etagers rund gasbeholder til kontorlokaler. Planlægning & projektering.
 • Boligselskabet DANBO
  Botilbud for 12 fysisk- & psykisk handicappede. Nybyggeri med boenheder med tilhørende fællesfaciliteter samt personalefaciliteter. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • NAB Nordborg Andelsboligforening
  Botilbud for 6 yngre skizofrene. Nybyggeri med boenheder med tilhørende fællesfaciliteter. Projektledelse, planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Strandvejsvilla i Troense på Tåsinge.
  Villa Olsen, Opførelse af strandvilla i Troense. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Domea BSB Årslev
  16. almene boliger v. Knud Bankes Gyden. Opført som dobbelthuse, tæt/lav. Projektledelse, planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Jens Schultz A/S
  Ny udstillingsbygning, Opførelse af ny udstillingsbygning for byggevareudstilling til trælast. Planlægning, projektering & projektledelse.
 • DANIMEX Property ApS
  Opførelse af nyt domicil med tilhørende lagerfaciliteter. Udført som 2 stk. cirkeludsnit med forskudte centre. I alt ca. 2500 m2 hvoraf ca. 1000 m2 lagerfaciliteter. Projektledelse, planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Fyns Amt
  Forsorgscenter Sydfyn - Nybygning, opførelse af etage boliger med tilhørende fællesfaciliteter og behandlingsafsnit. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Nordborg Kommune
  Nordborg Hallen, Opførelse af ny sportshal med omklædningsfaciliteter. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Nordborg Kommune
  Havnbjerg Skole, Om- & tilbygning samt renovering af eksist. Klassefløj. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Svendborg Kommune
  Sundhøjskolen, Til- & ombygning samt totalrenovering af eksisterende lokaler. Projektering.
 • Mogens Tholstrup
  Indretning af 6 stk. lejligheder i Troense gamle bageri. (Byg Sol) Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Nordborg Kommune
  Tilbygning til Nordborg Skole med opførelse af ny klassefløj samt nyt pædagoiskservicecenter, udført med naturlig ventilation. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Ringe Bibliotek
  Til- & ombygning, Udvidelse og ombygning af biblioteksbygning. Projektering og projekteringsledelse.
 • Fynske Ejendomme
  Opførelse af lejlighedskompleks med p-kælder, Graverne i Odense. Planlægning, projektering.
 • Jens Schultz A/S
  Indretning, om- & tilbygning af ny værktøjsbutik til trælast. Planlægning, projektering & projektledelse.
 • Kerteminde Skole
  Om- og tilbygning, Ombygning af klassefløj, tilbygning af klassegange, cafe/kantinebygning. Planlægning, projektering.
 • Hesselager Plejehjem
  Ombygning, Ombygning af plejehjemsetager med tilhørende servicearealer og køkken. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Årup Boligselskab, Søstrenes have
  Almene etage boliger med tilhørende festlokaler og vaskeri. Planlægning, projektering & projekteringsledelse.
 • Gudbjerg Plejehjem - Om- & tilbygning
  Ombygning af plejehjemsetager med tilhørende servicearealer. Planlægning, projektering.
 • Nyt enfamiliehus på Horne land.
  Opførelse af nyt enfamiliehus i Horne Planlægning, projektering & projekteringsledelse.
 • Søtoftegård Fyn A/S
  Ombygning og indretning Mayo i Odense til ungdomsboliger. Planlægning, projektering & projektledelse.
 • Nordborg Børnehave
  Etablering af ny børnehave med naturlig ventilation og vandlegerum. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Scala Biograferne
  Om- og tilbygning, 3 nye biografsale samt biografgade med tilhørende biliterings- og cafeområde. Skitsering, planlægning, projektering.
 • Hotel Svendborg, etape 2
  Tilbygning, Ny hotelfløj i 3 etager oven på biografbygning. Planlægning, projektering.
 • Nordborg Kommune
  Til- & ombygning af Nordborg musikskole. Specielle øvelokaler med krav til efterklangstider for de enkelte instrumenter. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Boligselskabet BSB Gudme
  Ombygning & totalrenovering af Hesselager Plejehjem. Planlægning, projektering og projektledelse.
 • Boligforeningen af 1942 Rudkøbing
  Solskrænten i Tullebølle Seniorboliger med tilhørende fælleshus. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Jens P Pedersen
  Om- & tilbygning af dagligvareforretning i Rudkøbing. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Boligselskabet BSB Ringe
  Til- og ombygning af fælleshus. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Ole Bremer Rasmussen
  Ombygning og totalrenovering af strandvilla i Vindeby. Planlægning, projektering, projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn.
 • Boligselskabet BSB Årslev
  12 almene boliger i Rolfsted Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Tommerup Kommune
  Ombygning af De Gamles Hjem i Verninge. Ombygning & renovering samt indretning af demensafsnit. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Svendborg Andels-Boligforening
  Ældrecenter og 36 boliger og center for hjemmeplejen Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Svendborg Andels-Boligforening
  Ældrecenter og 48 boliger. Skitsering, planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Svendborg Golfklub, Nyt klubhus
  Nyt klubhus ca. 650 m2. med restaurant og tilhørende restaurationskøkken. Bærende konstruktioner af limtræ og lette træklinkefacader. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Boligselskabet BSB Gudme
  Almene boliger Stærkærvej. Planlægning, projektering og projekteringsledelse.
 • Maribo Kommune
  Margrethecenteret, Om- & tilbygning af plejehjem. Projektering.
 • Boligforeningen Grønløkken
  Seniorboliger v/Fabers Allé. Planlægning, projektering.
 • Tommerup Kommune - Plejecenter
  20 boliger m. centerfunktion. Program, skitsering, planlægning.
 • Tranekær Kommune - Tullebølle Plejehjem
  Om- og tilbygning, 43 boliger m. centerfunktion. Program, skitsering, planlægning, projektering.
 • Svendborg Tekniske skole - Teknisk Gymnasium
  Om- og tilbygning, Klassefløj samt administration. Byggeledelse og fagtilsyn.
 • CC Jensen A/S
  Ny filterfabrik i Svbg. Nybygning, af ny fabrik med tilhørende personalefaciliteter. Program, skitsering, planlægning, projektering.
 • Strandvilla i Rantzausminde - Svendborg.
  Opførelse af ny strandvilla, i Rantzausminde Svbg. Skitsering, planlægning, projektering.
 • Egebjerg Kommune - Ollerup Plejehjem
  Om- og tilbygning, 36 boliger m. centerfunktion. Program, skitsering, planlægning, projektering.
 • Svendborg Andels- Boligforening
  Sofienlund, Tæt, lav seniorboligbebyggelse, 42 boliger. Skitsering, planlægning, projektering.
 • Boligselskabet BSB Munkebo
  Tæt, lav almene boliger, 16 boliger med fælleshus. Planlægning og projektering.
 • Svendborg Kommune - Rådhusgården
  Anlægsopgave med p-plads m. tilhørende opholdsarealer i Svendborg centrum. Planlægning og projektering.
 • Svendborg Kommune
  Kolibrien Opførelse af institution for psykisk- og psykisk handicappede - Nybygning. Projektering, Byggeledelse og fagtilsyn.